Informacje o projekcie:

Zapraszany do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rozwijanego projektu „Kreatywny Rozwój Dzieci wraz
z aktywizacją zawodową rodziców i opiekunów dla dzieci do lat 3”

 

„Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu „Kreatywny Rozwój Dzieci wraz
z aktywizacją zawodową rodziców i opiekunów dla dzieci do lat 3”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 60 rodziców/opiekunów
z terenu Zabrza, poprzez utworzenie i utrzymanie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do

lat 3.

Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2019-30.09.2021 r. przez MARIOLA KOZŁOWSKA AKADEMIA ROZWOJU Mariola Kozłowska  .

Żłobek mieści się w budynku przy ul. Gdańska 27 w Zabrzu.

 

Kryteria/zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

 • Rekrutacja rozpoczyna się 05.2019 r. i trwać będzie do 30.09.2019 r.
 • Świadczenie usługi opieki na dziećmi rozpoczyna się od 01.10.2019 r.
 • Czas trwania umowy wynosi maksymalnie 12 miesięcy
 • Rodzic/prawny opiekun jest Uczestnikiem Projektu
 • Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która w momencie przystąpienia do Projektu spełnia łącznie poniższe kryteria dostępu:
 1. zamieszkanie, praca lub nauka na terenie miasta Zabrze;
 2. sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku od 6 miesięcy do 3 lat;
 3. przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim – osoba zatrudniona lub przebywanie na urlopie wychowawczym – osoba bierna zawodowo lub bycie osobą bezrobotną/niepracującą chcącą powrócić na rynek pracy lub bycie osobą zatrudnioną zagrożoną zwolnieniem z pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem.
 • Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz przebiegu rekrutacji znajdują się
  w załączonym poniżej Regulaminie oraz pozostałych dokumentach.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do 30.09.2019 r.

Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są:

 1. w Biurze Projektu ul. Gdańska 27, 41-800 Zabrze;
 2. pod adresem e-mail: kozlowska@onet.pl;
 3. telefonicznie pod numerem: 723 494 228.

Zapraszamy do kontaktu!

2 + 6 =