Zamówienia

Tutaj znajdziecie Państwo, formularze ofertowe na zakup i dostawę mebli w ramach projektu pn. ” Kreatywny Rozwój Dzieci wraz z aktywizacją zawodową rodziców i opiekunów dla dzieci do lat 3″,

 

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - meble
Zał. nr 2 Klazula informacyjna
Zał. nr 3 - Projekt umowy - meble
Zapytanie - meble

Kontakt

4 + 14 =