Informacje o projekcie:

Zapraszany do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rozwijanego projektu „Kreatywny Rozwój Dzieci wraz
z aktywizacją zawodową rodziców i opiekunów dla dzieci do lat 3”

 Szanowni Rodzice!

Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na utworzenie nowego miejsca w żłobku dla Waszej Pociechy. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem, wystąpiły drobne komplikacje skutkujące przede wszystkim przesunięcie się terminu otwarcia placówki. Na szczęście zaradzilismy temu i jesteśmy na ostatniej prostej. Mamy nadzieję, że już za kilka chwil będziemy mogli poinformować Was Drodzy Rodzice o ostatecznym terminie otwarcia. Informacje o otwarciu przekażemy wkrótce. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Pozdrawiamy,
Zespół Akademii Rozwoju, Zabrze przy ul. Gdańskiej.

„Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu „Kreatywny Rozwój Dzieci wraz

z aktywizacją zawodową rodziców i opiekunów dla dzieci do lat 3”, współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 60 rodziców/opiekunów

z terenu Zabrza, poprzez utworzenie i utrzymanie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do

lat 3.

Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2019-30.09.2022 r.

Żłobek mieści się w budynku przy ul. Gdańska 27 w Zabrzu.

 

W ramach projektu planuje się modernizację, wyposażenie placówki, pokrycie kosztów

funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci.

 

Efektem zrealizowanych działań będzie osiągnięcie wskaźników:

– liczba nowych miejsc opieki żłobkowej dla dzieci do 3 lat;

– liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 lat;

– liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z

urodzeniem/wychowaniem dziecka, które znalazły prace lub jej poszukują po opuszczeniu

programu.

 

Wartość projektu: 1 337 526,00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie:1 177 022,88 PLN

Wnioskodawca  – Lider projektu: MARIOLA KOZŁOWSKA AKADEMIA ROZWOJU Mariola

Kozłowska.

Partner projektu: HORYZONT PROJEKT TOMASZ WIĘCEK

 

Kryteria/zasady rekrutacji:

 • Czas trwania umowy wynosi maksymalnie 12 miesięcy
 • Rodzic/prawny opiekun jest Uczestnikiem Projektu

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która w momencie przystąpienia do Projektu

spełnia łącznie poniższe kryteria dostępu:

 1. zamieszkanie, praca lub nauka na terenie miasta Zabrze;
 2. sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku od 6 miesięcy do 3 lat;
 3. przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim – osoba zatrudniona

lub przebywanie na urlopie wychowawczym – osoba bierna zawodowo lub

bycie osobą bezrobotną/niepracującą chcącą powrócić na rynek pracy lub

bycie osobą zatrudnioną zagrożoną zwolnieniem z pracy z uwagi na

konieczność opieki nad dzieckiem.

 

 • Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz przebiegu rekrutacji znajdują się

w załączonym poniżej Regulaminie oraz pozostałych dokumentach.

 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są:

 1. w Biurze Projektu ul. Gdańska 27 w Zabrzu.
 2. pod adresem e-mail: mariola.kozlowska@onet.pl;
 3. telefonicznie pod numerem: 723 494 228.

  Zapraszamy do kontaktu!

  4 + 8 =