Zamówienia

Tutaj znajdziecie Państwo, formularze ofertowe na zakup i dostawę mebli w ramach projektu pn. ” Kreatywny Rozwój Dzieci wraz z aktywizacją zawodową rodziców i opiekunów dla dzieci do lat 3″,

 

Wynik – Projekt „zapytanie ofertowe na meble z dnia 27.09.2019”

Wyniki z wyboru wykonawcy zamówienia na zakup i dostawę mebli w ramach projektu pn. "Kreatywny Rozwój Dzieci wraz z aktywizacją zawodową rodziców i opiekunów dla dzieci do lat 3", nr wniosku: WND-RPSL.08.01.03-24-0290/18, realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.3,...
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - meble
Zał. nr 2 Klazula informacyjna
Zał. nr 3 - Projekt umowy - meble
Zapytanie - meble

Kontakt

8 + 1 =