W związku z realizacją projektu pn. „Kreatywny Rozwój Dzieci wraz z aktywizacją zawodową rodziców i opiekunów dla dzieci do lat 3”, WND-RPSL.08.01.03-24-0290/18,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

 

zapraszam do składania ofert na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie grupowych zajęć logopedycznych dla 30 dzieci w wieku od 6 do 36 miesięcy w żłobku zlokalizowanym w Zabrzu. ul. Gdańska 27

 

  • Termin składania ofert:
    Oferty należy składać w terminie do dnia 30.11.2021 r. godz. 10:00 – zgodnie z zapisem w zapytaniu

 

  • Dokumenty jakie należy złożyć z podpisami osób uprawnionych:

o   Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

o   Załącznik nr 2 – Oświadczanie o braku powiązań z zamawiającym

o   Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO

 

  • Dokumenty do pobrania:

o   Zapytanie ofertowe

o   Formularz ofertowy

o   Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

o   Projekt umowy

o   Klauzula informacyjna

Zapraszamy do kontaktu!

6 + 12 =